);

Historien til TV Vest

Den har vært lang, kjekk og vanskelig! Se bare her:

 

Kjenner du TV Vest sin historie? Den går mange år tilbake, og kort fortalt blir det slik:

TV VEST –  fra 1989 til i dag

1989-1996 – Pionérene

Den første tiden bærer preg av å utforske et potensiale for krinkastingsmiljø i Rogaland. Dette medførte:

– Mediesenteret starter den kommersielle fjernsynskanalen TV Vest. Kanalen videreformidler TV3 i regionen og legger inn lokale plakater i reklameavbruddene. Faste daglige aktualitets- og underholdningssendinger fra brakker på området til Høyskolen på Ullandhaug.

– Høyskolen i Rogaland og Gjøvik overtar utdanningen av kringkastingskyndig personell fra NRK. Høyskolen i Rogaland blir en viktig aktør i utdanningen av medieingeniører. Et sted for å gjøre teori om til praksis

– Stavanger-regionen søker TV2 konsesjon – men får avslag. Isteden blir et lokalkontor for TV2 opprettet.

1996-1999 – Nytt liv med nye rammevilkår

I 1996 fikk lokal TV i Norge nye og bedre rammebetingelser fra Stortinget. Gjennom et samarbeid med TV Norge fikk lokale TV stasjoner landet rundt betingelser som gjorde at eierne Stavanger Næringsforening og Stavanger Aftenblad blåste nytt liv i TV Vest.

Samarbeidet med TV Norge ga gode inntekter til stasjonen.

På dette tidspunkt hadde TV Vest følgende fire inntektsstrømmer:  

– Distribusjon av TV Norge, fremleie av TV Vest sitt private sendernett.

– Annonsesalg, reklameproduksjon       

– Salg av redaksjonelt innhold (inkl. beredskap til TV Norges nyhetssendinger)

– Tilskudd til programproduksjon (forvaltet gjennom Statens medietilsyn)

TV Vest etablerte raskt gode seertall som var oppe i 19 prosent daglig i Sør Rogaland.

Tv stasjonen ansatte ca  28 personer i disse tider. 

1999-2007 – Politisk reklame og internasjonal sandvolleyball

I 1999 kjøpte Stavanger Aftenblad alle aksjene i TV Vest AS og stasjonen ble en heleid datter i konsernet.

Aftenbladet sitt nye eierskapet hadde lite å si for driften av TV Vest de først årene, omsetningen var jevn utover 2000 tallet. Inntektene fra TV Norge ble redusert over tid (nytt avtaleverk) mens det lokale reklamesalget vokste. I 2003 hadde Tv stasjonen inntekter på politisk reklame fra Rogaland pensjonistparti, noe som utløste en mangeårig rettstvist med Staten.

Samme år startet TV Vest produksjon av den internasjonale sandvolleyballruneringen i Stavanger for det internasjonale markedet, noe stasjonen har fortsatt med hvert år frem til i dag.

2007-2009 – Mediehus og levende bilder for alle pengene

I perioden 2007-2009 under Afenbladets eierskap endret fokuset i TV Vest seg kraftig. 

– Samarbeidet med TV Norge fases helt ut gjennom digitaliseringen av TV signalene de bakkesendte TV-signalene i Norge og inntektene fra utleie av sendernett til TV-Norge faller bort.

TV Vest fikk ny frekvens og startet med sendinger som går i Loop (24 timer).

– Eier Stavanger Aftenbladet tok en mye sterkere kontroll i selskapet.  TV Vest ble en del av digitaldivisjonen i Aftenbladet, Aftenbladet Multimedia AS (AMM). 

– Navnet på selve TV kanalen ble endret til TV Aftenbladet i 2008. 

– Antall ansatte i selskapet økte kraftig da hele nettsatsingen til mediekonsernet ble slått sammen med TV-selskapet.

Parallelt med dette blir tv selskapet samlokalisert med mediekonsernet i nytt bygg i Stavanger sentrum og det ble investert i nytt fremtidsrettet TV utstyr. Stasjonen blir den første rene HD kanalen i Norge.

Og den første lokale HD-kanalen i Europa.

På tampen av 2008 vant stasjonen klagesaken mot den norske stat ved den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg i saken om sending av politisk reklame.

Finanskrisen

Finanskrisen gjør seg gjeldende på slutten av 2008 og nedbemanningene i selskapene til Mediekonsernet Aftenbladet starter. TV kanalen sin strategi og satsning hadde vist seg å slå feil ut og de siste årene sammen med Aftenblad som eier sank omsetningen og seertallene kraftig for TV-stasjonen.

Ved utgangen av 2009 valgte derfor Aftenbladet mediekonsern å legge ned driften av kringkastet TV.

2010: TV Vest gjenoppstår

11 TV-medarbeidere fra Stavanger Aftenblad gikk ut og startet nytt selskap. De tok tilbake navnet TV Vest. Det ble forhandlet frem en avtale med Stavanger Aftenblad i desember 2009.  To måneder senere, 1. februar 2010, blir konsesjonen overdratt og TV stasjonen relansert under merkenavnet TV Vest. De nye eierne var samtlige ansatte i selskapet Daglige nyhetssendinger ble erstattet av en mykere aktualitetsprofil med større vekt på magasiner og programproduksjon. 

Etter fire og et halvt års drift blir forskjellen mellom ambisjonsnivået og omsetningen så stor at styret anbefaler eierne om å melde oppbud. Leverandørgjelden var så stor at det ikke syntes realistisk å innfri den. Derfor ga eierne styret tilsagt til å gå til skifteretten med selskapet. Leverandører, eiere og bank tapte alt.

2014: TV Vest får en ny sjanse

Seks av de tidligere eierne får tilbud fra boet om å kjøpe konkursboet, og med det kunne starte sendinger igjen. Etter noe tenketid beslutter de å ta i mot tilbudet og starte TV Vest igjen. Denne gangen er TV Vest mindre, og filosofien er at det skal gå an å lage hele kanalen med seks ansatte. Og det går.
I dag har TV Vest ambisjoner om å fortsatt være en viktig og underholdende aktør i Sør-Rogaland og planer om å bli litt større.

TV Vest har nå 11 ansatte. De møter du her!

Lukk meny

Vi bryr oss om ditt personvern

TV Vest samler, og er ansvarlig for dine data når du bruker tvvest.no. Vi bruker dataene til å kunne forbedre din opplevelse av vårt nettsted i henhold til våre personvernregler. Ved å bruke tvvest.no aksepterer du dette.